C# Ծրագրավորողի Ուղի

C# լեզուն հանդիսանում է աշխարհում ամենատարածված լեզուներից մեկը, որով կարելի է լուծել խնդիրների բավական լայն բազմություն՝ սկսած վեբ լուծումներից, վերջացրած stand-alone լուծումներ և mobile application—ներ։

Մեր դպրոցն առաջարկում է "C# Ծրագրավորողի Ուղի" փաթեթը, որի նպատակն է տալ ֆունդամենտալ և կիրառական գիտելիքներ, որոնք ձեզ կդարձնեն խիստ մրցակցային աշխատանքային շուկայում։

C# լեզուն մեր օրերում հասանելի է բոլոր տարածված օպերացիոն համակարգերի վրա, ինչը նրան դարձնում է խիստ մրցակցային նմանատիպ այլ լեզուների համեմատ։

Այս պահին դասընթացները արդեն մեկնարկել են, բայց դու կարող ես գրանցվել հաջորդ C# Ծրագրավորման Ուղի փաթեթին։

Ընդհանուր տեղեկություն

C# Ծրագրավորողի Ուղին ներառում է մի քանի զուգահեռ դասընթացներ` 3 ամիս տևողությամբ, որից հետո սկսվելու է պրակտիկ ուսումնառության փուլը։

Պրակտիկայի փուլին կկարողանան մասնակցել միայն այն ուսանողներն, ովքեր դասընթացների արդյունքում ձեռք կբերեն պահանջվող գիտելիքները՝ ցույց տալով գերազանց առաջադիմություն։

Այն դիմորդները, ովքեր կունենան նախնական գերազանց գիտելիքներ այս կամ այն առարկայից (օրինակ՝ անգլերեն, դիսկրետ մաթեմատիկա, և այլն), կստանան համապատասխան զեղչի հնարավորություն։


Տևողություն

Դասընթացների փուլ ՝ 3 ամիս, Պրակտիկայի փուլ՝ 3 ամիս

Դասակարգ

Երկ-Ուրբ, օրական 2 դաս

Ժամեր

Երեկոյան, 3-4 ժամ

Արժեք

50․000 դրամ/ամսական

Բոնուս

Գերազանց առաջադիմությամբ ուսանողներին կտրվի զեղչի հնարավորություն՝ երկրորդ ամսից սկսած

Դասընթացների բովանդակություն

Ծրագրավորման հիմունքներ

  • համակարգչի կառուցվածք

  • հիշողություն

  • ծրագրի կոմպիլյացիա

  • պրոցեսներ

  • ծրագրի բեռնում և աշխատանք

  • ներածում/արտածում

  • օպերացիոն համակարգի դերը ծրագրավորման մեջ

Ցանցային և վեբ ծրագրավորումը C# լեզվով

  • ցանցեր

  • TCP & UDP

  • երթուղիներ

  • DNS

  • sockets

  • HTTP

  • URL

  • Web API

  • ReSTful services

Դիսկրետ մաթեմատիկա

  • բազմությունների տեսություն

  • կոմբինատորիկա

  • Բուլյան ֆունկցիաներ

  • գրաֆների տեսություն

  • ավտոմատների տեսություն

  • կոդավորում

Ծրագրավորում C# լեզվով

  • CLR

  • Value and reference types

  • Classes (OOP basics, abstract, sealed, access modifiers)

  • Methods (ctor, extensions, statics)

  • Properties

  • Basics of Generics

  • Delegates

  • Interfaces

  • Exceptions

  • Memory Management

  • Sync programming

  • Async programming

  • Basic Data Structures (Lists, Dictionaries)

  • Reflection Web Programming in C#

  • Parallel Programming in C#

  • Accessing Data via C# (Entity Framework Core)

Զուգահեռ ծրագրավորում C# լեզվով

  • threads

  • processes

  • synchronization

  • async/await

Տվյալների բազաների հետ աշխատանք C# լեզվով

  • տվյալների մոդելավորում - Entity/Relationship մոդել

  • ռելացիոն բազաներ

  • SQL լեզու

  • Entity Framework Core

Soft skills

  • interviewing

  • time management

  • negotiation skills

  • presentation skills

  • work culture

  • sense of ownership,

English for IT

անգլերեն լեզվի խորացված դասեր, որոնք ձեզ կտան մրցակցային առավելություն աշխատանքի ընդունվելիս