Ծրագրավորման Փիլիսոփայական Հիմունքներ

Ծրագրավորման փիլիսոփայական հիմունքներ

Դպրոցի հիմնադիր Վահրամ Մարտիրոսյանը կիսվում է իր հարուստ փարձով։

Դիտելով այս նյութը՝ կիմանաք, թե ինչ է պետք անել լավ ծրագրավորող դառնալու համար։

Ծրագրավորման փիլիսոփություն։ Ներածություն։

Զրույցների շարք՝ նվիրված ծրագրավորման փիլիսոփայությանը։ Ներածության առաջին մաս։

Ովքեր են ծրագրավորողները։

Ծրագրավորման փիլիսոփություն։ Ներածություն։ Մաս 2

Զրույցների շարք՝ նվիրված ծրագրավորման փիլիսոփայությանը։ Ներածության երկրորդ մաս։

Ինչ է իրենից ներկայացնում ծրագրային ապահովման մշակման պրոցեսը։

Ծրագրավորման փիլիսոփություն։

Free Software

Զրույցների շարք՝ նվիրված ծրագրավորման փիլիսոփայությանը։ Free Software։

Ազատ աշխարհ և Ազատ Ծրագրային Ապահովում։

Ծրագրավորման փիլիսոփություն։

Ինչպես է պետք սովորել

Զրույցների շարք՝ նվիրված ծրագրավորման փիլիսոփայությանը։

Ինչ և ինչպես է պետք սովորել լավ ծրագրավորող դառնալու համար։

Ծրագրավորման փիլիսոփություն։

Ծրագրավորման Հիմունքներ

Զրույցների շարք՝ նվիրված ծրագրավորման փիլիսոփայությանը։

C++ լեզվով գրված մինիմալ "Hello, World!" ծրագրի վերլուծություն։