Օպերացիոն Համակարգեր

Ներածություն

Ինչ է համակարգիչը, ինչպես է այն կառուցված և ինչպես է աշխատում։ Ինչ է օպերացիոն համակարգը և ինչպես է այն համագործակցում սարքերի և, հատկապես, կենտրոնական պրոցեսորի հետ։

Օպերացիոն համակարգի բեռնումը - Boot Loading


Քայլ առ քայլ ներկայացված է օպերացիոն համակարգի բեռնման գործընթացը։ Ներառյալ՝ աշխատանքի սկիզբը, բեռնիչի բեռնումը, միջուկի բեռնումը և առաջին ծրագրի բեռնումը։

Օպերացիոն համակարգի ճարտարապետությունը

Ինչ կոմպոնենտներից են բաղկացած օպերացիոն համակարգերը, ինչպես են դրանք համագործակցում իրար և սարքերի հետ և ինչպես են ծրագրերը գործակցում օպերացիոն համակարգերի հետ։

Ֆայլային համակարգեր։ Մաս I:

Ինչ է ֆայլը, ինչ է ֆայլային համակարգը։ Ռեգուլյար և հատուկ ֆայլեր։ Ֆայլային համակարգի կառուցվածը, իրականացման տարբեր մոտեցումներ։ FAT և i-node:

Ֆայլային համակարգեր։ Մաս II:

Վիրտուալ ֆայլային համակարգեր։ Ֆայլային համակարգերը գործողության մեջ։ Պրակտիկ աշխատանք կապված օպերացիոն համակարգում տեղի ունեցող գործողությունների հետ, երբ ծրագրից կանչվում են ֆայլային համակարգին վերաբերող ֆունկցիաներ։

Processes & Threads

Process և Thread։ Process Manger և Scheduler:

Շատ բարդ և կարևոր նյութ այն մասին, թե ինչպես է պրոցեսորը խիզախորեն հաղթում բազում պրոցեսներին և ազատում արքայադստերը։

Processes in action․ Synchronization.

Ինչ է կատարվում օպերացիոն համակարգում, երբ մենք ստեղծում ենք պրոցես և այնտեղ բեռնում ենք ծրագիր։ Ինչ խնդիրներ են առաջանում զուգահեռ ծրագրավորման դեպքում, ինչ է սինխրոնիզացիան, ինչպես է այն լուծում առաջացող խնդիրները և ինչ խնդիրների պատճառ է դառնում՝ փակուղային իրավիճակներ։

Memory management: Segmentation

Հիշողության սեգմենտային կառավարում։ Որտեղից է գալիս դրա անհրաժեշտությունը և ինչում է կայանում դրա իմաստը։ Ինչպես է պրոցեսորը կազմակերպում սեգմենտների աշխատանքիը՝ իրական և պաշտպանված ռեժիմներում։

Memory management: Paging

Հիշողության էջային ղեկավարում։ Վիրտուալ հիշողություն, էջային աղյուսակներ։ Վիրտուալ հասցեից ֆիզիկական հասցեի ստացում։ Swapping: Օրինակ՝ իրական կյանքից։