ԷՀՄ Ճարտարապետություն

Ինչի համար է նախատեսված ԷՀՄ ճարտարապետության դասընթացը

Դասընթացի նպատակն է խորապես հասկանալ, թե ինչպես են աշխատում IA-32 ճարտարապետության պրոցեսորները։ Մասնավորապես դիտարկվելու են հիշողության կազմակերպման, անվտանգության և արագագործության մեխանիզմները։

Իմանալով պրոցեսորի աշխատանքի առանձնահատկությունները՝ կսովորենք, թե ինչպես է պետք գրել ծրագերը, որպեսզի դրանք ճիշտ և ամբողջությամբ օգտագործեն պրոցեսորի հնարավորությունները։ Կդիտարկենք ծրագրեր, որոնք ունեն հիշողության օգտագործման և արագագործության խնդիրներ։ Կքննարկենք և կլավացնենք այդ ծրագրերի կոդերը։

Կոդերում եղած խնդիրները հասկանալու և դրանք վերացնելու համար կսովորենք հիշողության օգտագործման և արագագործության պրոֆայլերներից օգտվել։

Ամփոփելով նշվածները՝ կարող ենք ասել, որ դասընթացը ավարտողները ամբողջությամբ կբացահայտեն ծրագրերի աշխատելու միստիկ երևույթները։


Ընդհանուր տեղեկություն

Դասընթացի նպատակն է հասկանալ պաշտպանված ռեժիմում հիշողության կազմակերպումը, ընդհատումների մեխանիզմը, բազմախնդրային ռեժիմը և տվյալների քեշավորումը։ Կներկայացվի Օպերացիոն Համակարգերի և ԷՀՄ ճարտարապետության կապը։ Ստացված գիտելիքը թույլ կտա հասկանալ ծրագրի և օպերացիոն համակարգերի աշխատանքների առանձնահատկությունները։

Դասավանդող՝ Գևորգ Մարտիրոսյան

Սկիզբը՝ Մարտի 23

Տևողությունը՝ 2 ամիս

Բովանդակություն

  • Ճարտարապետության ընդհանուր կառուցվածքը
  • Հիշողության կազմակերպում. սեգմենտավորում
  • Հիշողության կազմակերպում. էջային մեխանիզմ
  • Պաշտպանություն
  • Ընդհատումների մեխանիզմ
  • Բազմախնդրային ռեժիմ
  • Քեշավորում

Դասավանդող՝ Գևորգ Մարտիրոսյան